مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره بازاریابی ایده ، چگونه ایده های خود را بازاریابی کنیم و به فروش برسانیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

تدبیر فردا